sobota, 29 czerwca 2013

W wakacje zmiany dni otwarcia Biblioteki!
W lipcu i sierpniu Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt będzie nieczynna w soboty
Zapraszamy w pozostałe dni tygodnia

wtorek, 18 czerwca 2013

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ

REGULAMIN
Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt ogłasza konkurs fotograficzny:
WAKACJE Z KSIĄŻKĄ
 1. Do konkursu zakwalifikowane zostaną zdjęcia na których znajdzie się książka/ksiażki w scenerii wakacyjnej.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno zdjęcie.
 3. Zdjęcia należy wysyłać na mail bpnieporet@wp.pl . W tytule maila należy wpisać WAKACJE Z KSIĄŻKĄ, w treści maila należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz dane kontaktowe.
 4. Termin nadsyłania zdjęć 1 lipca - 15 września 2013.
 5. Uczestnik konkursu musi być autorem zdjęcia. lub posiadać zgodę autora na jego umieszczenie! Autor zgadza się by jego zdjęcia udostępniane było na licencji Creative  Commons: Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Nie oznacza to zbycia się / przekazania praw do zdjęcia żadnemu podmiotowi, a tylko udostępnienie go publicznie w ramach wolnej kultury. W razie problemów ze złamaniem praw autorskich, odpowiada osoba, która nadesłała nam zdjęcie.
 6. Wszystkie zdjęcia, które zostaną zakwalifikowane do konkursu zostaną obuplikowane na naszym blogu oraz na naszym profilu na facebook. Z pięciu zdjęć, które zdobędą najwięcej głosów/polubień powołana komisja wybierze 3 zwycięskie prace.
 7. W konkursie przewidziane są trzy główne nagrody: pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. Biblioteka zastrzega sobie także możliwość nadania wyróżnień dowolnej liczbie uczestników.- - nagrodą za pierwsze miejsce jest: czytnik e-book Kindle 5
  - nagrodą za drugie miejsce jest: odtwarzacz cd/radio/mp3
  - nagrodą za trzecie miejsce są: słuchawki
 8. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na blogu oraz na profilu biblioteki na facebook.
 9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.