poniedziałek, 10 maja 2021

UWAGA!!!! Zostały ostatnie 4 wolne miejsca na grę terenową "Znajdziesz mnie w Nieporęcie"!
Decyduje kolejność zgłoszeń 🙂

ZAPRASZAMY!!!środa, 5 maja 2021

 Z okazji TYGODNIA BIBLIOTEK przygotowaliśmy dla Was biblioteczną wymianę roślin!

Jak to działa?
Wystarczy przynieść do biblioteki roślinę, którą chcecie wymienić i wybrać inną.

Jakie rośliny podlegają wymianie?
Małe i duże, rośliny domowe i ogrodowe (również warzywne i owocowe), sadzonki i dorosłe rośliny.

Kiedy?
Wymiana trwa od 8 do 15 maja 2021, rośliny można wymieniać w godzinach otwarcia biblioteki.

Zapraszamy!

piątek, 30 kwietnia 2021

 

Z okazji TYGODNIA BIBLIOTEK zorganizowaliśmy dla Was konkurs! Chcemy zobaczyć jak Wy widzicie świat swojej ulubionej książki 🙂
Zasady konkursu znajdziecie w regulaminie!

Zapraszamy Was do udziału! Czekają atrakcyjne nagrody!Regulamin konkursu „Magia książki”

 

Z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek, przypadającego między  8 a 15 maja 2021r., Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt ogłasza konkurs czytelniczo - plastyczny „Magia książki”

 

1. CELE KONKURSU:

- rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia,

- stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień, talentów,

- zachęcenie do czytania i czerpania wiedzy z książek.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU:

Do konkursu zapraszamy wszystkich chętnych twórców, nie ma ograniczeń wiekowych.

 

3. WARUNKI KONKURSU:

- zaprojektowanie i samodzielne wykonanie przez Uczestnika pracy o tematyce „Magia książki”,

- zaprezentowanie ulubionej tematyki literackiej, książki, kreacji bohaterów, ważnych cytatów itp. Technika i wybór materiałów dowolna.

 

4. TERMIN ZGŁASZANIA:

 Prace konkursowe należy złożyć w Bibliotece do 10.05.2021r. Prace prosimy dostarczyć wraz z załączoną klauzulą informacyjną oraz kartą zgłoszeniową.

 

5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 - samodzielność w wykonaniu pracy ,

- innowacyjność i pomysłowość, kompozycja pracy (ciekawa forma prezentacji) ,

- estetyka pracy,

- zawartość pod względem merytorycznym.

 

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 Ogłoszenie wyniku nastąpi dnia 15.05.2021 r. Wynik zostanie podany

do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebooku. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wyniku telefonicznie lub e-mailowo.

15 maja zostanie zorganizowany wernisaż prac konkursowych w siedzibie Biblioteki na ulicy Dworcowej 9a.

 

7. PRAWA AUTORSKIE:

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 

8. PUBLIKOWANIE PRAC PLASTYCZNYCH:

Zgłoszenie pracy plastycznej na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie przez Organizatora.

 

9. NAGRODY:

Za najlepsze prace organizator przewiduje nagrody.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych konkursu. Organizator zastrzega, że publikowane prace zostaną opatrzone informacją o autorze. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 

 Kochani Czytelnicy!

Już 8 maja rozpoczyna się ogólnopolski TYDZIEŃ BIBLIOTEK!

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was ciekawy program. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim i świętowania razem z nami!
wtorek, 20 kwietnia 2021

Kochane PRZEDSZKOLAKI! 
Już od dzisiaj ruszamy z akcją przeznaczoną specjalnie dla Was!


Akcja nosi tytuł: "MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK"


Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w tej zabawie! :)

CO MUSICIE ZROBIĆ?

1. Przyjść, z mamą lub tatą, do naszej biblioteki
2. Powiedzieć, że chcecie wziąć udział w zabawie czytelniczej

CO OTRZYMACIE?

1. Kartę, na którą będziecie nalepiali naklejki 
2. Fantastyczną książkę, którą będziecie mogli czytać z rodzicami
3. Magiczną kostkę i zakładkę!


ZAPRASZAMY WAS BARDZO SERDECZNIE!piątek, 16 kwietnia 2021

Biblioteki otwarte!


BIBLIOTEKI ZNÓW OTWARTE! 

Od 19 kwietnia 2021r. Biblioteka w Nieporęcie otwiera drzwi! 

Zapraszamy wszystkich stęsknionych za wolnym dostępem do półek. Bardzo się cieszymy, że już niedługo znów się z Wami spotkamy!

Nadal można oczywiście zamawiać książki i odbierać gotowe zamówienie. Zachęcamy do zamówień przez katalog, mailem, telefonicznie.,


Biblioteka w Nieporęcie będzie czynna w standardowych godzinach:

Poniedziałek 11-18

Wtorek 11-18

Środa 11-20

Czwartek 9-18

Piątek 11-18

Sobota 10-15

Serdecznie zapraszamy!


Wznawiamy też pracę Filii w Zegrzu Południowym 

i Kątach Węgierskich

Filia w Zegrzu południowym zaprasza:

Poniedziałek 11.30-18

Środa 11.30-18

Piątek 11.30-18

Filia w Kątach Węgierskich zaprasza:

Wtorek 14-19

Środa 14-19

Czwartek 15-20

Piątek 14-19


Cały czas aktualne są zasady bezpieczeństwa:

- zasłanianie ust i nosa

- dezynfekcja rąk

-zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w Bibliotece

- ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w Bibliotece


czwartek, 11 marca 2021

Wypożyczamy gry planszowe!!!

 


Regulamin wypożyczania gier planszowych w Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt

 

§1.
ZASADY OGÓLNE

 

1.      Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

2.      Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt.

 

§2.
WYPOŻYCZANIE

 

1.      Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.

2.      Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, posiadający ważną kartę Czytelnika, którą winni okazywać każdorazowo.

3.      Gry można wypożyczać na okres 14 dni.

4.      Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 1 Grę.

5.      Gry można prolongować jednorazowo maksymalnie do 7 dni.

6.      Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

7.      Wypożyczane przez Czytelnika Gry są rejestrowane w bazie komputerowej Biblioteki u dyżurującego Bibliotekarza i przypisane do konkretnego Czytelnika.

8.      W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

9.      Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu Gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

 

§3.
ZWROT I PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 

1.      Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.

2.      Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.

3.      Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk Bibliotekarza. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.

4.      Zwrócona Gra powinna być posegregowana według elementów w woreczkach strunowych.

5.      Gry należy oddawać do godziny 17.30 od poniedziałku do piątku, w sobotę do godziny 14.30.

6.      Za niezwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika opłatę za przetrzymanie w wysokości 1 zł  za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu.

7.      Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.

8.      Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

9.      Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

10.  Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

11.  W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do odkupienia identycznej pozycji. W przypadku braku dostępności gry, dalszy tryb postępowania ustalany jest indywidualnie z personelem Biblioteki. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki. Wszystkie wymienione powyżej sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.

12.  Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki do czasu uregulowania należności.

13.  Jeżeli na żądanie Biblioteki wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata należnych Bibliotece wierzytelności, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.

 

§4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.


wtorek, 9 marca 2021

Macie dość złych wiadomości i ograniczeń?
My też!
Dlatego mamy dla Was miłą wiadomość.
Już od najbliższej soboty wracamy do normalnych godzin pracy!
Zapraszamy!!!


 

wtorek, 5 stycznia 2021

Poszukujemy pracownika

Prowadzimy nabór na stanowisko: BIBLIOTEKARZ. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia pod linkiem: http://www.bip.biblioteka.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=22
poniedziałek, 4 stycznia 2021

Z końcem grudnia pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę wieloletnią Dyrektor naszej Biblioteki- Panią Elżbietę Kotowską.

Pani Elżbieta tworzyła bibliotekę od 1983 roku. Często w trudnych warunkach lokalowych, ale zawsze z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Kompletowała księgozbiór, doradzała czytelnikom, była sercem Biblioteki.

Za swoją działalność otrzymała Odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Chciałybyśmy podziękować Pani Dyrektor za wieloletnią pracę na rzecz biblioteki, za budowanie ciepłej i przyjaznej atmosfery pracy oraz za wsparcie w budowaniu wizerunku Biblioteki. 

Było nam niezwykle miło z Panią pracować i móc rozwijać się pod Pani okiem.

Życzymy Pani wspaniale spędzonego czasu i oddania się  pasjom, na które w związku z wypełnianiem obowiązków zawodowych , brakowało czasu. Życzymy również dużo zdrowia, szczęścia i spokoju.

Pracownice biblioteki oraz filii bibliotecznych.