poniedziałek, 27 grudnia 2021

                                                 Nie oddałeś książki w terminie?

                                                Zacznij Nowy Rok z czystym kontem!

Zwróć książki (audiobooki, czasopisma czy gry) w terminie 28.12 - 31.12.2021 a my nie pobierzemy kary za nieterminowy zwrot!


Do zobaczenia w bibliotece:)
wtorek, 7 grudnia 2021

UWAGA! 15.12 w Filii Biblioteki w Zegrzu Południowym organizujemy warsztaty plecenia świątecznych wianków! Warsztaty skierowane są do osób dorosłych i obowiązują zapisy telefoniczne. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego kto pierwszy ten wije! ;) Zapraszamy!wtorek, 5 października 2021

 
 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
ogłasza nabór na stanowisko pracy

młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz/kustosz

(w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy)

 

1. Warunki pracy:

Wymiar etatu: 1 etat.
Umowa o pracę.

 

2. Miejsce pracy:

Sieć biblioteczna Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt

 

3. Oferujemy:

Ciekawe środowisko pracy.
Możliwość rozwoju osobistego.
Samodzielne stanowisko.

 

4. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe (licencjat) lub średnie (preferowane bibliotekarskie).
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.

 

5. Wymagania dodatkowe:

Rozeznanie na rynku księgarskim.
Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych.
Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Znajomość obsługi programów graficznych, np. CANVA.
Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
Łatwość nawiązywania kontaktów.
Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki.
Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy.
Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

 

 

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.

Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących
literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.
Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
Opracowywanie zbiorów.
Udzielanie informacji.
Dbałość o stan powierzonego mienia.
Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego
przekazu (media, strona internetowa, facebook, instagram).
Współpraca z lokalnymi instytucjami.

Budowanie wizerunku otwartego miejsca aktywności dla mieszkańców

 

7. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
Życiorys (CV).
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach.
Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

 

 

8. Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć do 20 października 2021 r. osobiście
w Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt, pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej
w Nieporęcie) lub mailem na adres bpnieporet@gmail.com.
Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na
stanowisko bibliotekarza”.
Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie
podlegają zwrotowi.
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nieporęcie zastrzega sobie prawo do powiadomienia
o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów,
a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

 

 

 

 
wtorek, 21 września 2021


Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi:

KSIĄŻKA NA TELEFON.

Zapraszamy osoby starsze (70+), chore, niepełnosprawne, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do naszych placówek.

Raz w miesiącu nasi pracownicy odwiedzą wszystkie osoby, które uprzednio zamówią książki.
Wybrane tytuły można zamawiać:
- telefonicznie pod numerem 22 7748080
- wysyłając maila na adres bpnieporet@gmail.com

Oferta skierowana jest do osób które już posiadają naszą kartę oraz do osób pragnących zostać naszymi czytelnikami.

Zachęcamy do skorzystania z oferty. 

środa, 15 września 2021


Pamiętanie o karcie bibliotecznej stało się męczące???
Mamy dla Was rozwiązanie!
Już od początku września rozpoczęliśmy proces wymiany kart na NOWE! Dzięki temu, będziecie mogli zrobić czytelne zdjęcia swoich kart i po okazaniu ich w telefonie wypożyczać książki w naszej bibliotece w Nieporęcie
🙂

PSSST!!! Oczywiście nadal można wypożyczać książki starym systemem - tj. po okazaniu karty:)
ZAPRASZAMY!


 

środa, 18 sierpnia 2021

środa, 14 lipca 2021

UWAGA! Od poniedziałku nie działa u nas Internet i telefon. Do czasu naprawy zachęcamy do korzystania z zasobów biblioteki na miejscu.

PRZEPRASZAMY ZA NIEDOGODNOŚCI! 

czwartek, 8 lipca 2021

 Od dzisiaj obowiązuje nowy adres do cyfrowej korespondencji dla biblioteki w Zegrzu Południowym. Zachęcamy do korzystania! :)  


poniedziałek, 21 czerwca 2021

 Drodzy czytelnicy!

Z wielką przyjemnością zapraszamy Was na "Wędrujące czytanie". Już w najbliższy poniedziałek 28.06.2021 o godzinie 10.00, na terenie przed biblioteką odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Kasdepke.
Wydarzenie nie wymaga zapisów.

czwartek, 17 czerwca 2021

 Już w sobotę 19.06.2021 od godziny 16 zapraszamy na piknik: Podwórkowe Spotkanie z kulturą. Jedną z naszych atrakcji będzie punkt wymiany książek. Zapraszamy!

Regulamin Wymiany
Organizatorem „Wymiany książek” jest Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt z siedzibą w Nieporęcie przy ul. Dworcowej 9A.
W akcji Wymiany Książek może wziąć udział każdy, niezależnie od tego czy jest zapisany do Biblioteki.
Udział w Bookcrossingu jest wydarzeniem bezpłatnym.
Warunkiem udziału w akcji jest przyniesienie maksymalnie 5 sztuk książek, które będą podlegać wymianie.
Uczestnik wymiany może wynieść ze sobą tylko tyle książek ile przyniósł na wymianę(5 sztuk za 5 sztuk, 4 sztuki za 4 sztuki itd.).
Wymianie nie będą podlegać książki wydane przed 2000 rokiem, zniszczone, brudne, którym brakuje stron. Nie będą jej również podlegać następujące typy książek: podręczniki akademickie i szkolne, stare atlasy, słowniki, instrukcje obsługi, materiały z konferencji naukowych.
Egzemplarze książek, które nie zostaną wymienione będą przekazane filiom bibliotecznym lub innym instytucjom.
Uczestnictwo w akcji „Wymiany książek” jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i zobowiązuje do przestrzegania go.
O sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem decyduje Organizator akcji.

poniedziałek, 14 czerwca 2021

Zapraszamy w sobotę 19.06.2021 o 16.00 na plac przed Biblioteką.
Razem z GOK Nieporęt i OSP Nieporęt organizujemy Podwórkowe Spotkanie z Kulturą.
Ze swojej strony zapewniamy dobrą zabawę!
Odwiedźcie nas koniecznie! 

poniedziałek, 10 maja 2021

UWAGA!!!! Zostały ostatnie 4 wolne miejsca na grę terenową "Znajdziesz mnie w Nieporęcie"!
Decyduje kolejność zgłoszeń 🙂

ZAPRASZAMY!!!środa, 5 maja 2021

 Z okazji TYGODNIA BIBLIOTEK przygotowaliśmy dla Was biblioteczną wymianę roślin!

Jak to działa?
Wystarczy przynieść do biblioteki roślinę, którą chcecie wymienić i wybrać inną.

Jakie rośliny podlegają wymianie?
Małe i duże, rośliny domowe i ogrodowe (również warzywne i owocowe), sadzonki i dorosłe rośliny.

Kiedy?
Wymiana trwa od 8 do 15 maja 2021, rośliny można wymieniać w godzinach otwarcia biblioteki.

Zapraszamy!

piątek, 30 kwietnia 2021

 

Z okazji TYGODNIA BIBLIOTEK zorganizowaliśmy dla Was konkurs! Chcemy zobaczyć jak Wy widzicie świat swojej ulubionej książki 🙂
Zasady konkursu znajdziecie w regulaminie!

Zapraszamy Was do udziału! Czekają atrakcyjne nagrody!Regulamin konkursu „Magia książki”

 

Z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek, przypadającego między  8 a 15 maja 2021r., Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt ogłasza konkurs czytelniczo - plastyczny „Magia książki”

 

1. CELE KONKURSU:

- rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia,

- stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień, talentów,

- zachęcenie do czytania i czerpania wiedzy z książek.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU:

Do konkursu zapraszamy wszystkich chętnych twórców, nie ma ograniczeń wiekowych.

 

3. WARUNKI KONKURSU:

- zaprojektowanie i samodzielne wykonanie przez Uczestnika pracy o tematyce „Magia książki”,

- zaprezentowanie ulubionej tematyki literackiej, książki, kreacji bohaterów, ważnych cytatów itp. Technika i wybór materiałów dowolna.

 

4. TERMIN ZGŁASZANIA:

 Prace konkursowe należy złożyć w Bibliotece do 10.05.2021r. Prace prosimy dostarczyć wraz z załączoną klauzulą informacyjną oraz kartą zgłoszeniową.

 

5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 - samodzielność w wykonaniu pracy ,

- innowacyjność i pomysłowość, kompozycja pracy (ciekawa forma prezentacji) ,

- estetyka pracy,

- zawartość pod względem merytorycznym.

 

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 Ogłoszenie wyniku nastąpi dnia 15.05.2021 r. Wynik zostanie podany

do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebooku. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wyniku telefonicznie lub e-mailowo.

15 maja zostanie zorganizowany wernisaż prac konkursowych w siedzibie Biblioteki na ulicy Dworcowej 9a.

 

7. PRAWA AUTORSKIE:

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

 

8. PUBLIKOWANIE PRAC PLASTYCZNYCH:

Zgłoszenie pracy plastycznej na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie przez Organizatora.

 

9. NAGRODY:

Za najlepsze prace organizator przewiduje nagrody.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych konkursu. Organizator zastrzega, że publikowane prace zostaną opatrzone informacją o autorze. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 

 Kochani Czytelnicy!

Już 8 maja rozpoczyna się ogólnopolski TYDZIEŃ BIBLIOTEK!

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was ciekawy program. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim i świętowania razem z nami!
wtorek, 20 kwietnia 2021

Kochane PRZEDSZKOLAKI! 
Już od dzisiaj ruszamy z akcją przeznaczoną specjalnie dla Was!


Akcja nosi tytuł: "MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK"


Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w tej zabawie! :)

CO MUSICIE ZROBIĆ?

1. Przyjść, z mamą lub tatą, do naszej biblioteki
2. Powiedzieć, że chcecie wziąć udział w zabawie czytelniczej

CO OTRZYMACIE?

1. Kartę, na którą będziecie nalepiali naklejki 
2. Fantastyczną książkę, którą będziecie mogli czytać z rodzicami
3. Magiczną kostkę i zakładkę!


ZAPRASZAMY WAS BARDZO SERDECZNIE!piątek, 16 kwietnia 2021

Biblioteki otwarte!


BIBLIOTEKI ZNÓW OTWARTE! 

Od 19 kwietnia 2021r. Biblioteka w Nieporęcie otwiera drzwi! 

Zapraszamy wszystkich stęsknionych za wolnym dostępem do półek. Bardzo się cieszymy, że już niedługo znów się z Wami spotkamy!

Nadal można oczywiście zamawiać książki i odbierać gotowe zamówienie. Zachęcamy do zamówień przez katalog, mailem, telefonicznie.,


Biblioteka w Nieporęcie będzie czynna w standardowych godzinach:

Poniedziałek 11-18

Wtorek 11-18

Środa 11-20

Czwartek 9-18

Piątek 11-18

Sobota 10-15

Serdecznie zapraszamy!


Wznawiamy też pracę Filii w Zegrzu Południowym 

i Kątach Węgierskich

Filia w Zegrzu południowym zaprasza:

Poniedziałek 11.30-18

Środa 11.30-18

Piątek 11.30-18

Filia w Kątach Węgierskich zaprasza:

Wtorek 14-19

Środa 14-19

Czwartek 15-20

Piątek 14-19


Cały czas aktualne są zasady bezpieczeństwa:

- zasłanianie ust i nosa

- dezynfekcja rąk

-zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi w Bibliotece

- ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w Bibliotece


czwartek, 11 marca 2021

Wypożyczamy gry planszowe!!!

 


Regulamin wypożyczania gier planszowych w Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt

 

§1.
ZASADY OGÓLNE

 

1.      Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

2.      Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt.

 

§2.
WYPOŻYCZANIE

 

1.      Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.

2.      Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, posiadający ważną kartę Czytelnika, którą winni okazywać każdorazowo.

3.      Gry można wypożyczać na okres 14 dni.

4.      Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie 1 Grę.

5.      Gry można prolongować jednorazowo maksymalnie do 7 dni.

6.      Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

7.      Wypożyczane przez Czytelnika Gry są rejestrowane w bazie komputerowej Biblioteki u dyżurującego Bibliotekarza i przypisane do konkretnego Czytelnika.

8.      W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

9.      Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu Gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

 

§3.
ZWROT I PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 

1.      Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.

2.      Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.

3.      Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk Bibliotekarza. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.

4.      Zwrócona Gra powinna być posegregowana według elementów w woreczkach strunowych.

5.      Gry należy oddawać do godziny 17.30 od poniedziałku do piątku, w sobotę do godziny 14.30.

6.      Za niezwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika opłatę za przetrzymanie w wysokości 1 zł  za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu.

7.      Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.

8.      Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

9.      Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

10.  Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.

11.  W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do odkupienia identycznej pozycji. W przypadku braku dostępności gry, dalszy tryb postępowania ustalany jest indywidualnie z personelem Biblioteki. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki. Wszystkie wymienione powyżej sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie.

12.  Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki do czasu uregulowania należności.

13.  Jeżeli na żądanie Biblioteki wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata należnych Bibliotece wierzytelności, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.

 

§4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.