środa, 27 kwietnia 2022

 Kochani!

TYDZIEŃ BIBLIOTEK to również czas na KONKURSY ze wspaniałymi nagrodami. W tym roku mamy dla Was dwie propozycje. Jedną z nich jest konkurs na przebranie się za swojego ulubionego, książkowego bohatera! Mamy nadzieję, że uczestnictwo w nim sprawi Wam dużo radości a Wasza kreatywność zachwyci każdego odbiorcę:)
Regulamin konkursu znajduje pod plakatem:)
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Regulamin konkursu „A gdybyś był bohaterem swojej ulubionej książki?”
Z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek, przypadającego między 7 a 14 maja 2022r., Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt ogłasza konkurs czytelniczo - plastyczny „A gdybyś był bohaterem swojej ulubionej książki?”
1. CELE KONKURSU:
- rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia,
- stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień, talentów,
- zachęcenie do czytania i czerpania wiedzy z książek.
2. UCZESTNICY KONKURSU:
Do konkursu zapraszamy wszystkich chętnych twórców, nie ma ograniczeń wiekowych.
3. WARUNKI KONKURSU:
- zaprojektowanie i wykonanie przez Uczestnika przebrania, które nawiąże do jego ulubionego, książkowego bohatera oraz uwiecznienie pracy na zdjęciu,
4. TERMIN ZGŁASZANIA:
Zdjęcie pracy konkursowej należy złożyć w Bibliotece (osobiście lub za pośrednictwem meila) do 10.05.2021r. Prace prosimy dostarczyć wraz z załączoną klauzulą informacyjną oraz kartą zgłoszeniową.
5. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
- samodzielność w wykonaniu pracy ,
- innowacyjność i pomysłowość,
- estetyka pracy,
- zawartość pod względem merytorycznym.
6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Ogłoszenie wyniku nastąpi dnia 14.05.2021 r. Wynik zostanie podany
do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora oraz na Facebooku. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wyniku telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (jeżeli w dniu 14.05.2022 będzie przebywał na terenie Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt).
14 maja zostanie zorganizowany wernisaż prac konkursowych w siedzibie Biblioteki na ulicy Dworcowej 9a.
7. PRAWA AUTORSKIE:
Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
8. PUBLIKOWANIE PRAC PLASTYCZNYCH:
Zgłoszenie pracy na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie przez Organizatora.
9. NAGRODY:
Za najlepsze prace organizator przewiduje nagrody.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych konkursu. Organizator zastrzega, że publikowane prace zostaną opatrzone informacją o autorze. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz