piątek, 18 sierpnia 2023

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym! Szczegóły na plakacie i w Regulaminie :)"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury."

Regulamin Konkursu Kulinarnego

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu Kulinarnego pt. „Narodowa Orzeszkowa. Konkurs na potrawę regionalną”.

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt.

II CEL KONKURSU

§ 2.

Celem konkursu jest:

1. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych wybranych, dowolnych regionów Polski.

2. Promocja tradycji kulinarnych pielęgnowanych z pokolenia na pokolenie.

3. Uczestnik biorący udział może przedstawić swoją „wariację” wybranej potrawy. Różnice pomiędzy tradycyjną potrawą a zmienioną nie mogą przekraczać  50%.

III WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 3.

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: bpnieporet@gmail.com lub złożenie zgłoszenia osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt ul. Dworcowa 9A.

4. Do konkursu można zgłosić rodzaj potrawy: zupa, danie główne, przystawka, deser.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną potrawę.

6. Potrawy będą oceniane w poszczególnych kategoriach smaku i sposobu podania.

7. Niezbędnym elementem zgłoszenia jest opis historii zgłaszanej potrawy (skąd wziął się przepis, jaki region reprezentuje przepis, czy potrawa wiąże się z jakąś szczególną okazją, świętem)

IV PRZEBIEG KONKURSU

§ 4

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:


I etap- zgłoszenie potrawy do dnia  10.09.2023


II etap- finał konkursu:

1) finał konkursu odbędzie się 16 września 2023 roku w godz. od 14:00 do godz. 19:00 na Pikniku Sołeckim przy Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt ul. Dworcowa 9A

2) finał konkursu będzie polegał na przygotowaniu zgłoszonej potrawy i zaprezentowaniu na stole konkursowym, wskazanym przez Organizatora

3) uczestnik musi przygotować porcje degustacyjne, które będą stanowiły podstawę oddania głosu przez degustującego

4) wyłonieni zwycięzcy drogą głosowania (pojemnik na głosy będzie stał w bliskiej odległości od stołów z potrawami) otrzymają nagrody

§ 5

1. Komisja powołana przez organizatora (3 osoby będące pracownikami Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt) oceni nadesłane zgłoszenia.

2. Zgłoszenia zostaną ocenione zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.

3. Potrawy nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna.

5. Wyłonienie finalistów konkursu nastąpi dnia 16.09.2023r.

6. Wygrani zostaną powiadomieni o tym fakcie w trakcie pikniku, przez osobę prowadzącą imprezę.

V REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

§ 6

1. Stanowisko konkursowe zostanie udostępnione osobom na godzinę przed rozpoczęciem pikniku.

2. Organizator zapewnia stoły do postawienia potrawy konkursowej.

3. Uczestnicy konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i koszty zakupu produktów potrzebnych do wykonania dań konkursowych, niezbędne akcesoria do przygotowania i podania potraw.

 4. Każdy uczestnik przygotowuje po 20-25 maleńkich porcji degustacyjnych każdego z dań konkursowych, z czego jedna porcja powinna być odpowiednio prezentowana na stole, gdzie będzie oceniany sposób podania.

VI ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 7

 1. Oceny potraw i przyznania nagród dokonują osoby biorące udział w degustacji drogą tajnego głosowania.

2. Potrawy zostaną ocenione w dwóch kategoriach:  pod względem: -walorów smakowych, -prezentacji i estetyki.

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16.09.2023 w trakcie pikniku sołeckiego

4. Od podjętej przez głosujących decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały podane w procesie zgłaszania się.

 2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację, bez odrębnego wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw konkursowych.

§9

 Administratorem zebranych danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ‘Ochronie danych osobowych’ – Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 jest Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt, 01-126 Nieporęt, ul. Dworcowa 9A.

Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§10

Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.

§11 Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem Tel. 22 774 80 80 oraz adresem mailowym: bpnieporet@gmail.comBrak komentarzy:

Prześlij komentarz