środa, 29 kwietnia 2015

Ogłaszamy KONKURS "Bajkowa kukiełka"


„Bajkowa kukiełka”

Konkurs plastyczny

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt z siedzibą przy ul. Dworcowej 9A w Nieporęcie. Zadaniem konkursowym jest stworzenie kukiełki będącej bohaterem ulubionej bajki uczestnika konkursu.

ZASADY KONKURSU

·         Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Każda kategoria wiekowa podlegać będzie odrębnej ocenie. Kategorie wiekowe są następujące: 6-8 lat; 9-12 lat.
·         Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną konkursowa pracę.
·         Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Biblioteki przy ul. Dworcowej 9A. Prosimy o wpisanie danych Autora (imię, nazwisko, adres, nr telefonu do rodzica) na karteczce załączonej do kukiełki.
·         Termin składania prac: od 8 do 28 maja 2015 r.
·         Uczestnik konkursu musi być autorem pracy plastycznej, która jest przedmiotem oceny.
·         Zwycięskie prace opublikujemy na naszym blogu oraz na profilu facebook’owym Biblioteki, a także zorganizujemy wystawę prac w Bibliotece. Komisja oceniająca nadesłane prace, wybierze spośród nich 2 najlepsze (w dwóch kategoriach wiekowych). Laureaci 2 i 3 miejsca otrzymają nagrody pocieszenia.
·         Przy ocenie prac Jury bierze pod uwagę: samodzielność wykonania, kreatywność, staranność i innowacyjność J
·         Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca na blogu biblioteki. Każdy ze zwycięzców zostanie o tym fakcie poinformowany także telefonicznie.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz