piątek, 30 października 2015

Ogłaszamy Konkurs - Czytam Polskie Bo Lubię -
Regulamin Konkursu „Czytam Polskie Bo Lubię”

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt z siedzibą przy ul. Dworcowej 9A w Nieporęcie.

Zasady:

 • Do konkursu zostaną zakwalifikowane zdjęcia, na których motywem przewodnim będzie lektura książki napisanej przez polskiego autora.
 • Aby wziąć udział w Konkursie należy przysłać na skrzynkę e-mailową (bpnieporet@wp.pl) Biblioteki w Nieporęcie wyłącznie jedną fotografię.
 • W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, nie ma obowiązku zapisywania się do Biblioteki w Nieporęcie.
 • Wysyłając e-mail ze zdjęciem należy wpisać w tytule CZYTAM POLSKIE BO LUBIĘ. W treści maila należy podać dane osoby zgłaszającej się do udziału tj. imię, nazwisko oraz numer telefonu.
 • Czas trwania konkursu: 4 listopad- 15 grudzień 2015 r.
 •  Uczestnik konkursu musi być autorem zdjęcia lub posiadać zgodę autora na jego umieszczenie! Autor zgadza się by jego zdjęcia udostępniane było na licencji Creative  Commons : Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Nie oznacza to zbycia się / przekazania praw do zdjęcia żadnemu podmiotowi, a tylko udostępnienie go publicznie w ramach wolnej kultury. W razie problemów ze złamaniem praw autorskich, odpowiada osoba, która nadesłała nam zdjęcie.
 • Wszystkie zdjęcia, które zostaną zakwalifikowane do konkursu zostaną opublikowane na naszym blogu oraz na naszym profilu na Facebooku.
 • Nagrodami w konkursie będą:

I miejsce:    


Trylogia Szpiegowska: Nielegalni/ Niewierni/ Nieśmiertelni. Vincent V. SeverskiII miejsce:   

Cykl „Joanna Chyłka”: Kasacja/ Zaginięcie. Remigiusz Mróz


III miejsce

książka niespodzianka J
 • Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 16 grudnia 2015 r.
 • Odbiór nagród będzie możliwy tylko w siedzibie Biblioteki. Termin odbioru nagrody Organizator ustali telefonicznie ze zwycięzcami.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 • O sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem decyduje Organizator Konkursu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz